กลับไปที่ก่อนหน้านี้

“เมื่อ …เบาหวาน มาเคาะประตู”